fbpx

נדל"ן ומיסוי מקרקעין

תאמו פגישת ייעוץ

משרדנו מתמחה בליווי עסקאות נדל"ן לרבות קנית דירה, מכירת דירה, רכישת דירה מקבלן, בתים פרטיים, נדל"ן מסחרי, רישומי מקרקעין, כינוס נכסים, מימון נדל"ן ועוד. המשרד מעניק קשת רחבה של שירותים משפטיים ומלווה את לקוחותיו בכל שלבי העסקה, כולל ביצוע כל הבדיקות המקדמיות הרלבניות לרבות בענייני מימון וכן בדיקות בפן המיסוי ועד לגמר העסקה.

מעבר להבנה המעמיקה והניסיון העשיר בתחום המקרקעין- למשרדנו ניסיון רב בייצוג עסקאות מורכבות, המהווה יתרון משמעותי עבור לקוחותינו שכן, לא אחת העסקה דורשת הבנה מעמיקה בתחומים נוספים נושקים ביניהם ירושות ועזבונות וכן בתחומי חדלות פירעון.

משרדנו מאופיין בין היתר בשירות אישי וליווי צמוד, גישה ישירה לעורך הדין ומתן מענה מיידי. השירות המוענק ע"י עורך הדין המייצג בעסקה מתומחר בהתאם לאופי העסקה וידוע מראש, כך שהלקוח יודע היטב עבור איזה פעולות משפטיות הוא משלם ואין הפתעות בסוף הדרך, בנוגע לשכר הטרחה.

מעוניינים לקבל ייעוץ? אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר עוד היום ולקבל ייעוץ משפטי ללא התחייבות וללא עלות.

תשלום מס שבח עלול לעמוד על מאות אלפי שקלים במקרה בו אין זכאות לפטור.  בטרם ההתקשרות בהסכם למכירת דירה, מומלץ לבדוק האם העסקה חייבת במס או שמא למוכר עומדת הזכאות לפטור מתשלום מס שבח.

מס שבח מקרקעין הוא מס ישיר המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל או מכירת מניות באיגוד מקרקעין ומוטל על המוכר.
המקור החוקי הינו חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). הנוסחא לחישוב מס שבח הינה מעט סבוכה אולם בפשטות: בוחנים את השבח (רווח) שנוצר לאדם בעת ביצוע עסקה, בהתאם לשווי השוק של הנכס אל מול המחיר ששילם ביום הרכישה בתוספת השבחות אשר בוצעו במהלך תקופת ההחזקה, בנכס בניכוי פחת.
חשוב לדעת- כיום, מס השבח הממוצע בישראל עומד על 25%.

כל אדם אשר עומד לבצע עסקת מקרקעין ירצה לדעת האם העסקה כרוכה בחיוב במס ואם כן, מה גובה התשלום. על מנת להקל עליכם, להלן סקירה של הפטורים מתשלום מס שבח מקרקעין הקבועים בחוק וכן הסברים על סוגי המס הקיימים. משרדנו מציע ללקוחותיו ייעוץ בטרם הרכישה,על מנת להעריך את כדאיות העסקה. היכולת לדעת כמה מס שבח יש לשם, מס רכישה והיטלים נוספים נותנים תמונה מלאה לגבי כדאיות העסקה והרווח. לכל שאלה ו/או התייעצות ללא התחייבות אנא פנו אלינו עוד היום

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין. כלומר, מס הרכישה מחושב לפי שווי העסקה ושיעורי המס מתעדכנים אחת לשנה.
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) קובעות פטורים והקלות בתשלום מס רכישה.
מס רכישה מחושב לפי מדרגות.
אם הינך רוכש דירה- ניתן לבצע סימולטור מס רכישה באתר רשות המיסים ולקבל הערכת המס שתחויב בעסקה. על אף האמור, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין בטרם רכישת דירה' שכן עורך דין מומחה בתחום המיסוי ידע בהתאם לנסיבות לבקש את הפטור הרלוונטי ולחסוך כסף ללקוח.

ישנם מצבים בהם מוכר זכות במקרקעין פטור מתשלום מס שבח
להלן סקירה של הפטורים הנפוצים ביותר-
פטור במכירת דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2)- הפטור עוסק בדירה או חלק מדירה שבנייתה הסתיימה, כלומר קבלת טופס 4 או שהדירה ראויה למגורים וכוללת את כל המתקנים (מטבח, מקלחת כו').
הדירה היא בבעלות או בחכירה של יחיד והיא משמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה.
כמו כן, כל הזכויות שיש למוכר בדירה נמכרות (חריג- למעט בעסקת קומבינציה).

הדירה הנמכרת היא דירת מגורים מזכה – דירה ששימשה בעיקר למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן: 80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח, לא כולל התקופה שקדמה ליום 1.1.98 או ארבע שנים שקדמו למכירתה כשהייתה בבעלות המוכר. כמו כן, לפחות 50% משטח הדירה משמש למגורים. גם דירה ריקה וכן שימוש כגן ילדים, מעון, כיתת לימוד ובית תפילה וכו' נכללים.
תנאי נוסף- המוכר הינו תושב ישראל או תשוב חוץ שאין לו דירה במדינה בה הוא תושב והוא הביא עלכך אישור או ראיות אובייקטיביות. התושבות נקבעת לפי אחד מהמבחנים המנויים בפקודת מס הכנסה: שהות בישראל של 183 יום בשנת מס; שהות בישראל 425 ימים ב-3 שנים האחרונות טרם המכירה בנוסף שהות בשנת המכירה של לפחות 30 ימים. לחילופין, ניתן לסתירה אם עורך הדין יוכיח כי מרכז החיים של המוכר הוא בישראל.
תנאי הזכאות לפטור הינם כדלקמן: הדירה הינה דירה יחידה של המוכר בישראל; החזקה מינימאלית בדירה 18 חודשים מיום הרכישה או מיום שהפכה לדירת מגורים; אי שימוש בפטור דירה יחידה ב-18 חודשים שקדמו למכירה. אם נעשה שימוש בפטור אחר או בחישוב המס הליניארי המוטב- אין בעיה.
כמו כן, הפטור הינו עד גובה של 4,603,000 ₪.

ישנם מצבים בהם המוכר ייחשב כבעלים של דירה יחידה גם אם יש לו דירה נוספת: דירה חלופית; שכירות מוגנת; דירה שבה חלקו של המוכר אינו עולה על שליש; דירת ירושה וזכויות באיגוד.
פטור דירת ירושה לפי סעיף 49ב'5-
תנאי הזכאות לפטור- המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה: המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש; לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד; אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

סעיף 49ה' מכירת 2 דירות לשם רכישת דירה– המוכר דירת מגורים מזכה (בסעיף זה – הדירה הראשונה), יהיה זכאי לפטור ממס במכירתה, אם התקיימו כל אלה:
(1) במועד המכירה של הדירה הראשונה יש בבעלותו, דירת מגורים נוספת אחת בלבד (בסעיף זה – הדירה הנוספת);
(2) המוכר מכר את הדירה הנוספת בפטור ממס, בתוך 12 חודשים מיום מכירת הדירה הראשונה;
(3) סכום השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה הנוספת, יחד, לא עלה על 2,070,000 ₪.
(4) המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה הנוספת או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה, דירת מגורים אחרת כהגדרתה בסעיף 9(ג), בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות משווי הדירות כאמור בפסקה (3); הדירה החלופית לא תבוא במניין הדירות.
שווי מכירת 2 הדירות בסכום מעל 3,443,000 יבטל לחלוטין את הזכות שימוש בפטור זה.
חשוב לציין כי עסקינן בפטור חד פעמי.

פטור לפי סעיף 62- מתנות לקרובים- מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס;
עסקינן במתנה אמיתית ללא תמורה מוסווית.
לצורך מכירת בפטור לפי סעיף זה, יש להמתין תקופת צינון של 3 שנים אם מקבל המתנה גר בדירה ו-4 שנים אם הוא לא התגורר בדירה.

כחלק מהייעוץ המשפטי שתקבלו אצל עורך דין מיסוי מקרקעין, עורך הדין יבצע עבורכם שומה עצמית, כלומר חישוב תשלום מס השבח הצפוי בגין עסקת המכר. כך תדעו כמה מס עליכם לשלם.
לאחר חתימת הסכם המכר, עורך דין מיסוי מקרקעין ידווח עבורכם על העסקה לרשות המיסים וזאת בתוך 30 ימים מיום ביצוע העסקה, קרי יום חתימת ההסכם- למעט חריגים.
בתוך 20 ימים מיום שהתקבל הדיווח אודות העסקה, תשלח אליכם הודעת תשלום. החוק קובע כי תשלום עבור מס השבח יש לשלם בתוך 60 ימים מיום המכירה.
בתוך שמונה חודשים מיום הגשת ההצהרה, רשאי המנהל לאשר את השומה העצמית.
במקרים בהם המנהל סבור שההצהרה אינה נכונה הוא רשאי לקבוע לפי מיטב שפיטתו את הנתונים עליהם נסמכת שומת מס השבח, לרבות שווי המכירה. אם המנהל שוכנע שנפלה בשומה טעות חשבון – רשאי הוא לתקנה, ביוזמתו או לבקשת המוכר או עושה הפעולה.

במקרה בו נעשתה שומה לפי מיטב השפיטה חלה חובה על המנהל לפרט ולתת נימוקים לאי-אישור השומה העצמית וכן את הדרך שלפיה נעשתה השומה. כמו כן החוק קבוע כי לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה, בלי שניתנה למוכר, לעושה הפעולה או לרוכש, לפי העניין, הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו.
כאשר לא נמסרה למנהל הצהרת המוכר או עושה פעולה באיגוד, או הצהרת הרוכש והמנהל סבור שאדם פלוני חייב בתשלום מס, רשאי המנהל לדרוש את מסירת ההצהרה ומשלא נענה רשאי הוא לקבוע לפי מיטב שפיטתו את יום המכירה, שווי המכירה, יום הרכישה, שווי הרכישה, סכום השבח ואת המס שאותו אדם חייב בו.

היטל השבחה הוא מס המוטל על בעל נכס או חוכר הנכס, כאשר הרשות המקומית אישרה תוכנית אשר גרמה לעליית ערך הנכס והשבחתו, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. מס זה משולם ישירות לאותה רשות ולא לרשות המיסים. במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מתשלום היטל השבחה.
היטל השבחה משולם בדרך כלל במועד מכירת הנכס על ידי המוכר, אך הוא יחושב  במועד אישור התוכנית.
לרוב, סכום היטל ההשבחה הינו בגובה 50% משווי ההשבחה.
אם החייב לא ישלם את ההיטל הוא לא יוכל לבצע בפנקסי המקרקעין פעולות שיממשו את הזכויות במקרקעין כדוגמת מכירה.
החייב בהיטל רשאי לפנות לוועדה ולבקש תיקון שומה במקרים מסויימים הקבועים בחוק וכן אף להגיש ערר.

יצירת קשר