fbpx

ייפוי כח מתמשך הינו כלי לתכנון עתידי,

יש לכם שאלה אנחנו פה

מאמרים דומים

אנו נתקלים באופן תדיר במצבים בהם בני משפחה צריכים לקבל החלטות קריטיות עבור קרובים שלנו, אשר ביום אחד חדלו מלתפקד אם בשל מחלה שהתדרדרה, נפילה פתאומית, תאונת דרכים חו"ח וכדומה.

אותו אדם אשר היה בריא, חדל מלתפקד ביום אחד וכעת אנשים אחרים צריכים לקבל החלטות בשבילו בעניינים אישיים, נכסים ובריאות.

בין שלל הדוגמאות, ניתן למנות מצבים בהם קרוב צריך להחליט האם להשאיר את אבו באותו בית אשר התגורר בו שנים רבות ולשכור עבורו מטפל או להעבירו לבית אבות או למוסד שיקומי.

מצב כזה הוא נורא ואיום עבור אותו אדם (אשר איבד את יכולתו לתפקד ואולי אף לדבר), שכן בני המשפחה לא יודעים מהו רצונו האמיתי של אותו אדם ועלולים לקבל החלטה אשר נוגדת את רצונו.

כיום, ישנו כלי משפטי חסית חדש אשר מאפשר לנו להחליט עבור חיינו- בכל תחום אשר נרצה.

הדבר שונה מצוואה, שכן צוואה נכנסת לתוקף ביום מותו של האדם ואילו ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף במועד שנקבע על ידי אותו אדם העורך את ייפוי הכח.

ייפוי כח מתמשך הינו הסכם לכל דבר המשאיר את ההחלטות לאותו אדם, מבלי שבית המשפט יתערב, במצב שהוא יהיה בלתי כשיר.

ניתן לכלול בייפוי הכח המתמשך הוראות בענייני רכוש, עניינים אישיים ועניינים רפואיים.

ובפשטות, האדם אשר עורך את ייפוי הכח מסמיך אדם מטעמו (יכול להיות בן משפחה, קרוב או אדם אחר) ונותן לו הוראות כיצד לפעול במקרה של אי כשירות.

מעת כניסת ייפוי הכח לתוקף- אותו אדם שנקרא מיופה הכח נכנס בנעלי הממנה ופועל בהתאם לרצונו של הממנה, כפי נכתב בייפוי הכח.

ישנה חשיבות רבה לערוך ייפוי כח מתמשך אצל עורך דין הבקיא בתחום. עורך הדין הינו שומר הסף של האדם המבקש לערוך ייפוי כח מתמשך. עורך הדין יבדוק כי אותו אדם מבין את משמעות מתן ייפוי הכח, מטרותיו ותוצאותיו וכי ייפוי הכח ניתן למיופה הכח בהסכמה חופשית ומרצונו, מבלי שהופעל לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו של אותו אדם.

יצירת קשר