fbpx

הוצאה לפועל

משרדה של עו"ד אופיר ביידה חן מספק שירותים משפטיים בכל הקשור להליכים אל מול ההוצאה לפועל, בין אם מדובר בייצוג וליווי של חייבים ובין אם מדובר בייצוג וליווי של זוכים. אופיר ביידה חן  עו"ד הוצאה לפועל, מעמידה לרשות לקוחותיה ידע מעמיק, מקצועיות ושרותיות, התאפשר לכם להתנהל ביתר קלות אל מול לשכות ההוצאה לפועל, כמו גם, לעמוד על האפשרויות השונות המתאימות לכם. 

ייצוג משפטי של חייבים אל מול ההוצאה לפועל
במידה ואתם חייבים, כלומר, במקרים בהם יש לכם תיק או מספר תיקים בהוצאה לפועל על חיובים של כספים שלא שולמו, אופיר ביידה חן עו"ד הוצאה לפועל, ילווה אתכם לכל אורכו של התהליך, בין אם לצורך הסדר חובות או חדלות פירעון. דחייה של חובות או תשלומים אל מול ההוצאה לפועל בגין תיקי חובה, צוברת בחובה ריבית גבוהה, אשר בסופו של דבר, תפגע בכיס שלכם עוד יותר. לכן, עו"ד הוצאה לפועל יוכל לסייע לכם בצורה הטובה ביותר.
ייצוג משפטי של זוכים אל מול ההוצאה לפועל
במקרים בהם חייבים לכם כספים ואתם לא מצליחים לגבות אותם, עומדת לפניכם האפשרות לפתוח תיק חייבים בהוצאה לפועל. יחד עם זאת, חשוב להבין, כי בשל העומסים הרבים על לשכות ההוצאה לפועל, לא מספיק רק לפתוח תיק, אלא עליכם להיות אקטיביים לכל אורכו של התהליך, עד לגבייה מלאה של החוב. באמצעות עו"ד הוצאה לפועל, עו"ד אופיר ביידה חן תוכלו ליהנות מזירוז תהליכים והתנהלות חכמה ומועילה – אשר תסב לכם את כספי החובות האבודים.
עיכוב הליכי הוצאה לפועל וביטול עיקולים, חייבים רבים מוצאים עצמם קורסים תחת נטל עיקולים והגבלות חרף רצונם לפנות להליכי פשיטת רגל ולהסדיר את חובותיהם. בין היתר, ניתן לראות חייבים שמשכורתם מעוקלת, חייבים שחשבון הבנק שלהם מעוקל, חייבים שפרצו לביתם והוציאו להם רכוש או חייבים שצריכים לצאת מהארץ במסגרת עבודתם.
סגירת חובות בהוצאה לפועל
בפנייה של חייבים לעורך דין בשלב בו עומדים כנגדם תיקים בהוצאה לפועל, ניתן לבחון מספר דרכים בהן יפעל עורך הדין למחיקת חובות בהוצאה לפועל.  אחת הדרכים לסגירת חובות בהוצאה לפועל נעשית באמצעות חוק השמיטה. במסגרת הגישה של חוק זה, מתאפשר מול ההוצאה לפועל להגיע למצב של הפטר מחובות, הליך שחל בדומה אצל חייבים שכבר נמצאים בהליך של פשיטת רגל. כדי לזכות להפטר חובות מול ההוצאה לפועל, על החייב ועורך דינו לבחון האם הוא עומד בתנאים לקבלת ההפטר לחייבים המוגדרים כ"מוגבלים באמצעים"? – אלו חייבים אשר מקיימים ומשלמים את צו התשלומים מידי חודש ללא פיגורים למשך מספר שנים והם חסרי נכסים למימוש.
אפשרות נוספת נוגעת לפנייה נקודתית של החייב ועורך דינו אל כל חייב בנקודת זמן בה ניתן להגיע להסכם פשרה. במסגרת הסכם הפשרה ניתן לקבל הנחה משמעותית של החוב ואף להגיע להסכמה של סילוק החוב ובכך להביא לסגירת החוב מול ההוצאה לפועל.
אפשרות אחרת ומקובלת לסגירת החובות בהוצאה לפועל היא בבחירה של החייב, יחד עם עורך דינו, בהליך של פשיטת רגל. במסגרת ההליך יכול החייב לקבל הפטר מהחובות וזאת לאחר ששילם חלק ניכר מהם ואז לפנות לאפשרות של הליכי חדלות פירעון. בהליכים אלו ניתן בעצם לסגור החובות מול ההוצאה לפועל ובכך יוסרו העיקולים וההגבלות שההוצאה לפועל מפעילה לרוב – צו עיכוב יציאה מהארץ והגבלות על חשבון הבנק.
​​ביטול הגבלות ועיקולים בהוצאה לפועל
חלק מצמצום השפעת ההוצאה לפועל על חייבים בעת סגירת התיקים נוגעת לכך שהחייבים אף זוכים לביטול של הגבלות ועיקולים כנגדם, כשחלק מאותם הגבלות ועיקולים חלים באופן אוטומטי ממש ברגע שנפתח תיק במסגרת זו. סגירת חובות בהוצאה לפועל יש בה להביא באופן טבעי לביטול, למשל, של הגבלת היציאה מהארץ וזאת מתוך החשש שיש חייבים אשר יבחרו לברוח מישראל לבטח אם הם מחזיקים בדרכון של מדינה נוספת. עם זאת, ישנם מקרים שחייבים המוגבלים ביציאה מישראל בשל אותו חשש אינם מסוגלים להמשיך ולהתפרנס כראוי במקרים בהם העסק וההכנסה השוטפת שלהם כוללים נסיעות לחו"ל.

יצירת קשר